Z FARMY AŽ PO STÔL,

INTELIGENTNÝ SYSTÉM DOSLEDOVATEĽNOSTI

HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A ČERSTVÝCH POTRAVÍN NA BLOCKCHAINE

TE-FOOD Slovakia, s.r.o.

INTELIGENTNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ - OVOCIE - ZELENINA - BYLINY - PLODINY

TE-FOOD sleduje produkty v priebehu celého dodávateľského reťazca
(farma, spracovateľ alebo bitúnok, veľkoobchodník, predajca) a poskytuje nástroje spotrebiteľom,
firmám z dodávateľského reťazca a úradom, aby získali históriu potravín a poznatky o ich kvalite.
Dáta – ako napr. kŕmenie, očkovanie, použitie antibiotík, liekov, choroby
a transport zvierat, ako aj sledovanie pôdy, jej zavlažovanie, hnojenie, ochrana rastlín,
aj údaje o úrode rastlín – sú generované prostredníctvom systému
a umožňujú vytvárať analýzy v module prognóz, ktoré môžu pomôcť zlepšiť
alebo dokonca predvídať Vašu budúcu produkciu.

Po zadaní týchto parametrov bude Systém Inteligentného Poľnohospodárstva optimalizovať
a poskytovať poradenstvo šité na mieru založené na parametroch s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky vo výkrme,
mlieku, výrobe vajec a v ďalších parametroch, ktoré majú veľký vplyv na ziskovosť hospodárskych zvierat
a ukazujú koreláciu medzi využívaním hnojív, pôdou, hybridmi, vplyvom počasia na výnosy,
ktoré povedú k neustálemu zvyšovaniu výrobnej efektivity, k zníženiu odchýlok vo výrobe,
k lepšej efektivite v plánovaní a vysokému nárastu čistého zisku už v prvom roku.

SYSTÉM TE-FOOD NA BLOCKCHAINE

Systém TE-FOOD je nákladovo efektívne riešenie pre všetkých
účastníkov, pretože používa iba QR kódy
a aplikáciu optimalizovanú pre smartphony.

Overené informácie sa ukladajú do P2P siete
– do reálneho blockchainu – a to takým spôsobom, že uložené informácie
trvalé, bezpečné a nemenné.

Systém TE-FOOD integruje všetkých účastníkov dodávateľského reťazca
– poľnohospodárov, bitúnky, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, spotrebiteľov a vládne orgány –
do jedného ekosystému s cieľom zlepšiť bezpečnosť potravín, zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca
a umožňuje transparentný prístup založený na prístupových právach ku všetkým informáciám o kvalite potravín, ktoré sú dostupné všetkým účastníkom.

Systém TE-FOOD obsahuje:

Nástroje na identifikáciu
(1D / 2D čiarové kódy /RFID ušné značky, bezpečnostné plomby,
etikety)

Nástroje dosledovateľnosti
Mobilná aplikácia na administráciu dosledovateľnosti pre B2B,
webová aplikácia, centrálny systém, externé rozhrania a reportovacie nástroje

Maloobchodné a spotrebiteľské nástroje
Náhľad do histórie výroby čerstvých potravín pre B2C cez mobilnú a webovú aplikáciu,
nástroje na elektronické podpisovanie pre maloobchodnú históriu potravín

Národné riešenie pre riadenie živočíšnej výroby
Systém správy hospodárskych zvierat a systém na presadzovanie pravidiel

Nástroje pre riadenia poľnohospodárskych podnikov (fariem)
Špecifické moduly pre jednotlivé kategórie
(očkovanie, kŕmenie, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín atď.)

Nástroje pre bezpečnosť potravín
Systém pre zamedzenie podvodov,

Senzory na snímanie stavu potravín
Systém vizuálnej analýzy kvality mäsa

INTEGRÁCIA

Systém TE-FOOD je implementovaný spoločnosťou

ktorý je jedným z najväčších integrátorov POS systémov v Európe.

LAUREL – CELOSVETOVĚ SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU

25 rokov

16 000 POS terminálov

5 000 obchodov

70+ firiem

Pracoval pre mnohé spoločnosti Fortune 500

INFORMAČNÉ A KONTROLNÉ MIESTA
V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI MÄSA

* Každá časť procesu môže byť prispôsobená používateľom a/alebo požiadavkám autorít a akékoľvek údajové polia alebo reporty môžu byť pridané do systému na podporu domáceho alebo exportného predaja

INFORMAČNÉ A KONTROLNÉ BODY V
DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI 
PLODÍN 

* Každá časť procesu môže byť prispôsobená používateľom a/alebo požiadavkám autorít a akékoľvek údajové polia alebo reporty môžu byť pridané do systému na podporu domáceho alebo exportného predaja

IDENTIFIKUJTE SVOJE JEDLO

Krok 1
Otvorte aplikáciu TE-FOOD
vo svojom zariadení.
Krok 2
Umiestnite svoje zariadenie nad potravinový výrobok
a načítajte QR kód.
Krok 3
Prezrite si dostupné informácie.

VIAC O NAŠOM SYSTÉME

6000+ OBCHODNÝCH PARTNEROV NA CELOM SVETE

TE-FOOD Slovakia, s.r.o.

Vajnorská 100/B,

831 04 Bratislava

Email: info@te-food.sk

Mobil: +421 907 709 706